30 Haziran 2017 tarihli Gelir-Gider Tablosu

HESAP TİPİ ÜST HESAP HESAP ADI GİDER GELİR
Gelir 602-Üye Ödemeleri Aidat 0,00 6.000,00
Gelir 602-Üye Ödemeleri Giriş Aidatı 0,00 220,00
Gelir 605-Diğer Bağış ve Yardımlar Bağış – Üye harici 0,00 4.737,00
Gelir 590-Önceki Yıldan Devreden Gelir Kasa Önceki Yıldan 0,00 1.719,74
Gelir 590-Önceki Yıldan Devreden Gelir Banka Önceki Yıldan 0,00 21.248,32
Gelir 607-Diğer Gelirler Diğer Gelirler 0,00 4.717,00
Gelir 605-Diğer Bağış ve Yardımlar Burs Karşılığı Gelen Bağışlar 0,00 4.950,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Kültür,Sanat,Spor 4.500,00 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Hayır İşleri ve Gönüllü Faaliyetler 2.477,00 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Diğer Amaç ve Hizmet Giderleri 1.475,00 0,00
Gider 770-Genel Giderler Diğer Genel Giderler 3.116,54 0,00
Gider 770-Genel Giderler Stopaj Gideri. 256,18 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Burs Karşılığı Ödenen 6.000,00 0,00
Kasa TL Kasa 1.404,02 0,00
Kasa Senet-Çek,Kasası 0,00 0,00
Kasa Banka 24.363,32 0,00
                                                                                          TOPLAM 43.592,06 43.592,06