31 Aralık 2016 tarihli Gelir-Gider Tablosu

HESAP TİPİ ÜST HESAP HESAP ADI GİDER GELİR
Gelir 602-Üye Ödemeleri Aidat 0,00 7.380,00
Gelir 602-Üye Ödemeleri Giriş Aidatı 0,00 940,00
Gelir 605-Diğer Bağış ve Yardımlar Bağış + Katkı Payı 0,00 3.780,00
Gelir 590-Önceki Yıldan Devreden Gelir Kasa Önceki Yıldan 0,00 1.129,26
Gelir 590-Önceki Yıldan Devreden Gelir Banka Önceki Yıldan 0,00 27.330,00
Gelir 607-Diğer Gelirler Diğer Gelirler 0,00 1.600,00
Gelir 605-Diğer Bağış ve Yardımlar Burs Karşılığı Gelen Bağışlar 0,00 10.650,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Kültür,Sanat,Spor 5.991,68 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Hukuk İnsan Hakları ve Politika 136,57 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Diğer Amaç ve Hizmet Giderleri 2.335,00 0,00
Gider 770-Genel Giderler Diğer Genel Giderler 2.558,76 0,00
Gider 770-Genel Giderler Kırtasiye Giderleri 490,00 0,00
Gider 770-Genel Giderler Stopaj Gideri. 439,19 0,00
Gider 740-Amaç-Hizmet Giderleri Burs Karşılığı Ödenen 18.090,00 0,00
Kasa TL Kasa 1.519,74 0,00
Kasa Senet-Çek,Kasası 0,00 0,00
Kasa Banka 21.248,32 0,00
                                                                                           TOPLAM 52.809,26 52.809,26