Yusuf İzettin efendi
Veliaht prens

(d. 1857 – ö. 1916)

Türk asker ve Osmanlı Hanedanı mensubu. Osmanlı padişahı Abdülaziz’in henüz şehzade iken doğan oğludur. Beklenmedik bir şekilde öldüğünde Osmanlı Hanedanı’nın en büyük erkek çocuğu olarak veliaht sıfatını taşıyordu.

Sarkis Balyan
Mimar

(d. 1835 – ö. 1899)

Sarkis BalyanOsmanlı döneminde yaşamış Ermeni Balyan mimarlar ailesinden bir mimardır. Yine bir mimar olan Garabet Amira Balyan’ın oğludur.

Okulumuzun tarihçesi

Bilindiği gibi okulumuz, 1884 yılında inşa edilmiştir. Padişah Abdülaziz`in oğlu Veliaht Prens Yusuf İzzettin Efendi’nin (1857-1916) yazlık av köşkü olarak dönemin ünlü mimarı Sarkis Balyan’a yaptırılmıştır. Mümbit bir kuyunun başına Mabeyin Köşkü, Harem Köşkü ve Bendegan Köşkü olmak üzere 3 yapı yapılmıştır. Ayrıca birçok havuz, sera ve bir kaç önemsiz yapı da eklenmiştir. Özellikle bahçesi özenle seçilmiş Akdeniz iklimine mahsus ağaçlarla bezetilmiştir. Balyan Ailesi kuşaklar boyu İstanbul’a bir çok anıtsal ve estetik yapılar kazandırmıştır.  Çırağan Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ortaköy Mecidiye Camii, Yıldız Camii bunlardan sadece bir kaçıdır. Bu gün semtin ismi olan Zincirlikuyu’nun da köşkün hemen aşağısında bulunan şimdi izi bile kalmayan kuyudan geldiği sanılmaktadır.

Uzun yıllar, yaz aylarında Yusuf İzzettin’e barınak olan Zincirlikuyu Kasırları 2. Meşrutiyetin ilanı ve Yusuf İzzettin’in İttihat ve Terakki ile ters düşmesi ile zorunlu ikameti haline gelecektir. Yusuf İzzettin Efendi’nin münzevi yılları başlamış olacaktır.

2 Şubat 1916’da Yusuf İzzettin Efendi, babası Abdülaziz’la aynı kaderi paylaşır ve bileklerini harem köşkünde keserek intihar eder. (ya da öldürülür). Ancak aile bireyleri saltanatın kaldırılışına kadar burada ikamet ederler.

Bu kasırlar, 1923 yılında Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte Balkan, 1.Dünya, Çanakkale Savaşları’ndaki şehit çocuklarına ilkokul seviyesinde tahsil veren “Dar`ül-eytam” adı altında yuva-okul olarak hizmete başlamış; sonradan Hürriyet-i Ebediye İlkokulu’na dönüştürülmüştür. 1938 -1939 öğretim yılında bu ilkokul, Mecidiyeköy’e taşınmıştır. Okulumuz 1939-1940 yılında Yapı Usta Okulu adı altında öğretime başlayarak mesleki eğitime geçmiştir. Yıllar geçtikçe 40 dönüm arazi içindeki okula pek çok binalar yapılmıştır. Yapı Enstitüsü, Yapı Sanat Enstitüsü, İstanbul Yapı Meslek Lisesi tarihinde aldığı isimlerdir.

Okulumuz isim ve bölümleri

Dar`ül-eytam (Yetimler yurdu) 1923 – 1937

Hürriyet-i Ebediye İlkokulu 1938 – 1939

Yapı Usta Okulu 1939 – 1940

İstanbul Yapı Meslek Lisesi

  • Restorasyon Bölümü
  • Sıhhi Tesisat
  • Yapı Bölümü
  • Yapı Ressamlığı Bölümü

İstanbul İnşaat Teknik Lisesi

  • Alt Yapı
  • Üst Yapı

İstanbul İnşaat Anadolu Teknik Lisesi

  • Anadolu Teknik
  • Anadolu Meslek