Hatice Işıl Kocabaş
Asil Üye

Yrd.Doç. Dr. H. Işıl Özsait-Kocabaş, 1970 yılında İstanbul’da doğdu. Zincirlikuyu İnşaat Teknik ve Yapı Meslek Lisesi, Restorasyon Bölümü’nde okuduktan sonra, 1992 yılında Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi İçmimarlık Bölümü’nden mezun oldu. İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nde, yüksek lisansını “Mimaride Ahşap Eserlerin Konservasyon ve Restorasyonu”; doktorasını “Arkeolojik Gemilerin Yapım Teknolojisi ve Rekonstrüksiyonu” konularında yaptı. Çeşitli mimari projelerde tasarımcı-uygulayıcı olarak yer aldı. Farklı bölgelerdeki kazı ve yüzey araştırmalarında arkeolojik eserlerin restorasyonu, çizimi ve belgelemesi ile ilgili çalıştı. Halen, Taşınabilir Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölümü, Sualtı Kültür Kalıntılarını Koruma Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olarak görev yapmaktadır. Cam eserlerin koruma ve onarımı, arkeolojik eser çizimi, mimari çizim, antik gemi teknolojisi, rekonstrüksiyon maketleri konularında dersler vermektedir. Bilimsel çalışmaları Antik ve Ortaçağ gemi konstrüksiyonları, yapım teknolojileri ve rekonstrüksiyonları üzerine odaklanmıştır. “İstanbul Üniversitesi Yenikapı Batıkları Projesi”nde ekip üyesidir.